Zawartość

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-05-26
Położenie: 
  • Toruń
    Polska
słowa kluczowe: 

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” UMK. Jest to organizacja studencka powstała w 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV” stanowi unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wielopłaszczyznowe spojrzenie na problemy i wyzwania, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną z punktu widzenia każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Konferencja ma również za zadanie umożliwić młodym adeptom nauki – doktorantom i studentom, którzy dopiero rozpoczynają swoje badania – wymianę poglądów z uznanymi autorytetami z zakresu prawa konstytucyjnego, posiadającymi duży dorobek naukowy w zakresie prawa wyborczego.

Co więcej, ważnym atutem konferencji – z uwagi na jej międzynarodowy charakter – jest możliwość porównania instytucji prawa wyborczego w różnych systemach prawnych. W tym celu zaplanowany został odrębny panel poświęcony prawu wyborczemu różnych państw.