Zawartość

Międzynarodowa konferencja 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’ pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-10-22
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Międzynarodowa konferencja 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’ (INPP 2019) odbędzie się 22 października 2019 roku o godzinie 10:00 w auli prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (Kampus Główny UW).

Konferencjom z cyklu INPP przyświeca idea, że ochrona zdrowia psychicznego, ze względu na swoją specyfikę wyrastającą daleko poza medycynę, nie może prawidłowo funkcjonować bez zaangażowania humanistów, etyków i filozofów.

Tegoroczne spotkanie, po raz pierwszy odbywające się w Polsce, będzie okazją do publicznego zasygnalizowania problemów i zagadnień znajdujących się na obrzeżach medycyny, ale stanowiących o jakości leczenia oraz, co więcej, o samej jakości życia osób doświadczających trudności psychicznych. Wydarzenie sprzyjać będzie także zainteresowaniu polskich środowisk humanistycznych kwestiami zdrowia psychicznego, czego symbolicznym wyrazem jest objęcie INPP 2019 honorowym patronatem Rektora UW.

W trakcie otwarcia głos zabiorą m.in.: prorektor ds. naukowych UW dr hab. Maciej Duszczyk, dyrektor Instytutu Filozofii UW dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, założyciel i kierownik Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej profesor Bill Fulford, a także przedstawiciele dyrekcji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.