Zawartość

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-09-26 do 2019-09-27
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

W dniach 26-27 września 2019 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”. Wydarzenie jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, organizatorzy pragną kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

  1. Osobowość - podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy.
  2. Samorealizacja - uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.
  3. Odpowiedzialność - rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia.
  4. Bezpieczeństwo- przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę.
  5. Autonomia - prawo równego dostępu do edukacji.

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków.