Zawartość

RPO na konferencji pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian” w Opolu

Data: 
Od 2017-10-10 do 2017-10-11
Położenie: 
  • Opole
    Polska
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”, która odbyła się w Opolu.

Temat konferencji jest wynikiem obserwacji zachodzących w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej. Istotną rolę odgrywa też wzrastająca świadomość społeczeństw w odniesieniu do ochrony swoich praw i wolności.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru trzech głównych obszarów badawczych będących przedmiotem obrad konferencji.

Pierwszy z nich był poświęcony tematyce praw przysługujących jednostce do jej ochrony przez sądy. W drugim obszarze zostały omówione narzędzia, instrumenty oraz instytucje pośrednie, gwarantujące jednostce ochronę jej praw oraz możliwości skorzystania z drogi sądowej ich dochodzenia. Natomiast w trzecim obszarze badawczym skupiono uwagę na ochronie praw i wolności jednostki oraz wszelkich instytucjach gwarantujących ich sądową ochronę na poziomie ponadkrajowym - zarówno europejskim, jak i międzynarodowym.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Galeria

  • zdjęcie: mężczyzna w garniturze stoi przy mównicy, obok niego siedzi kilka osób
    Adam Bodnar na konferencji w Opolu