Zawartość

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Data: 
2015-10-01
słowa kluczowe: 

1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Został ustanowiony w 1990 roku przez ONZ by przypominać, że starzenie się jest procesem naturalnym i nie powinno wiązać się z wykluczeniem, czy brakiem możliwości prowadzenia godnego i aktywnego życia.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Osób Starszych zbiegł się w czasie z inauguracją Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie RP. Przy tej okazji Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” prowadzi Kampanię pt. „Godność się nie starzeje”. Jej celem jest zwrócenie uwagi instytucji publicznych na konieczność podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony godności osób starszych i likwidowanie wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na wiek.

Rozumiejąc potrzeby i problemy tej grupy społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich przyłącza się do apelu Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” i solidaryzuje się z seniorami w dniu ich święta.

Ponadto, Rzecznik od wielu lat podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych, które dotyczą m.in. ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, dialogu międzypokoleniowego. Szczególną uwagę przywiązuje do budowania systemu wsparcia środowiskowego osób starszych w ich miejscu zamieszkania.

Dzięki aktywności Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO przygotowano szereg ekspertyz, materiałów oraz publikacji i poradników dla osób starszych. Wydano m.in. następujące publikacje:

 

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych zorganizowała również Konkurs, w którym doceniono najlepsze inicjatywy samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych dotyczące aktywizacji seniorów. Zostały one nagrodzone wpisem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

 

Galeria

  • Senior w parku, słońce i mgła
    Seniorzy