Zawartość

Mienie zabużańskie i pozytywna reakcja organu na interwencję Rzecznika.

Data: 
2016-11-28
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
  • Bug
    Polska

Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu podjął sprawę (BPW.514.9.2016) przedłużającego się postępowania o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, czyli w sprawie mienia zabużańskiego.

Skarżąca zarzuciła, że wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty złożyła w 2009 r. Zaznaczyła, że już kilka lat temu została wezwana do uzupełnienia dokumentacji, co niezwłocznie uczyniła. Organ administracyjny wyznaczał kolejne terminy załatwienia sprawy. Zgodnie z ostatnim zawiadomieniem postępowanie miało się zakończyć do końca stycznia br.

Do dnia skierowania skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. końca września br. skarżąca nie otrzymała żadnej informacji na temat stanu postępowania ani powodach niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie.

Reakcją na interwencję Rzecznika było wydanie postanowienia o pozytywnej ocenie spełnienia przez wniosek wymogów ustawowych.

Galeria

  • Grafika: dom na szarym tle
    Dom, prawa lokatorów