Zawartość

Mieszkanie komunalne nie dla więźnia. Rzecznik pyta dlaczego.

Data: 
2017-09-13

Interesant aktualnie przebywa w Zakładzie Karnym. Urząd Miasta w Chorzowie odmówił mu przesłania formularzy wniosku o wynajęcie mieszkania z zasobów komunalnych. Urzędnicy powołali się przy tym na przepis Uchwały Rady Miasta, z którego wynika, że wynajem w pierwszej kolejności następuje na rzecz osób trwale związanych z miejscowością Chorzów przez pobyt stały lub pracę zawodową przez okres minimum ostatnich dwóch lat.

Kilka lat temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność jednego z przepisów powyższej Uchwały (sygn. akt II SA/Gl 302.12). Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił o stanowisko Dyrektora Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta w Chorzowie.

BPK.7000.19.2017 

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.

    Domy, mieszkania