Zawartość

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich o brakach wypłat płatności redystrybucyjnej za rok 2015

Data: 
2017-02-15

Obecnie około 1,2 tys. rolników nie otrzymało jeszcze płatności dodatkowej za rok 2015.

W związku z przekazaniem przez ARiMR nowych informacji dotyczących powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w celu skorygowania wysokości stawki płatności dodatkowej za 2015 r.

Planuje się, że wypłata płatności dodatkowej za 2015 r. rolnikom, którzy dotychczas nie otrzymali przyznanej im kwoty wsparcia, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielkości  mniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. (projekt został skierowany do podpisu), a w niektórych przypadkach - po zakończeniu trwającego postępowania administracyjnego.

Ponadto Minister poinformował, że ewentualne zmniejszenie wysokości stawek płatności przeprowadzane jest w wyjątkowych sytuacjach, w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE.

Galeria

  • Kłosy jęczmienia

    Sprawy rolników