Zawartość

Minister Rolnictwa o warunkach wpisu na listę doradców rolnych

Data: 
2016-02-24
słowa kluczowe: 

7 stycznia 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbyt szeroko określonego wymogu niekaralności w stosunku do kandydatów na doradców rolnych. W opinii RPO uzależnienie wpisu na listę doradców od wykazania, że dana osoba nie była skazana za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, w tym niezwiązane w żaden sposób z charakterem wykonywanego zawodu, wydaje się być rozwiązaniem zbyt daleko idącym.

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że wykonywanie zadań związanych z udzielaniem wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa, a w szczególności ze świadczeniem pomocy w zakresie sporządzania dokumentów niezbędnych do uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej wiąże się z dostępem do danych wrażliwych. Z tych względów w opinii Ministerstwa doradca powinien być nie tylko osobą o nieposzlakowanej opinii, ale również osobą, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Podkreślono, że przy tworzeniu obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji kandydatów na doradców rolnych uwzględniono wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii europejskiej nr 1306/13 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego:

W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy z ministerstwa brakuje odniesienia się do kluczowej wątpliwości dotyczącej szerokości zakresu wymogu niekaralności. Rzecznik nie kwestionował bowiem samego wymogu, ale to, że dotyczy on niekaralności za jakiekolwiek umyślne przestępstwo – również niezwiązane z charakterem zawodu doradcy rolnego. Skarżący rolnicy zostaną poinformowani o tej odpowiedzi Ministerstwa. Będziemy zastanawiać się nad ewentualnymi dalszymi działaniami w tej sprawie.


 

Galeria

  • Pole po zbiorach

    Ziemia