Zawartość

Minister Rozwoju i Finansów zapowiada działania na rzecz mieszkańców, którym władze miasta umorzyły czynsz za lokale komunalne

Data: 
2017-02-16

Po tym, jak Minister Rozwoju i Finansów z urzędu zmienił korzystne dla podatników interpretacje podatkowe i uznał, że osoby, którym umorzono m.in. należności czynszowe, będą musiały uregulować podatek, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję.

W wystąpieniu generalnym skierowanym do resortu, Rzecznik wskazywał na konieczność wzmocnienia sytuacji podatkowej tej grupy obywateli, np. poprzez wydanie rozporządzenia o zaniechaniu poboru podatku. Rzecznik argumentował, że jeżeli obywatele nie dysponują odpowiednimi środkami pozwalającymi na spłatę należności czynszowych, to oczywiste, że trudno jest im ponieść dodatkowy ciężar podatkowy z tytułu umorzenia.

Minister Rozwoju i Finansów – w odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi – podtrzymał swoje stanowisko, że w przypadku umorzenia należności cywilnoprawnej powstaje po stronie dłużnika przychód podlegający opodatkowaniu. Wskazał, że osoby, które nie są w stanie wypełnić swoich zobowiązań podatkowych, mogą rozważyć zwrócenie się do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej.

Niemniej resort zapewnił Rzecznika, że dostrzega trudną sytuację osób najuboższych, którym umorzono zaległości czynszowe.

„Rozważane jest kilka rozwiązań tego problemu, aby po pierwsze doprowadzić do ujednolicenia w całym kraju stanowiska organów podatkowych w tej sprawie, a po drugie – aby przyjąć racjonalne, rozsądne kryteria ulgi podatkowej opartej na zasadach sprawiedliwości społecznej” – wyjaśnia resort finansów.

Prowadzone są konsultacje z samorządami, tak aby podstawa do określenia preferencji podatkowej uwzględniała kryteria przyznania ulg w czynszach stosowane i akceptowane przez stronę samorządową.

Rzecznik będzie monitorował, czy i w jaki sposób zapewnienia Ministra Rozwoju i Finansów zostaną zrealizowane.

Galeria

  • RPO - informacja, podatki.png
    RPO - informacja i podatki.png