Zawartość

Minister Sprawiedliwości odpowiada Rzecznikowi - tak, należy uregulować kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów wywiadów środowiskowych

Data: 
2016-03-09

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie Rzecznika, które ten skierował do resortu  31 grudnia 2015 r. RPO wskazywał na potrzebę jednoznacznego określenia  podstaw prawnych upoważnienia kuratorów do wykonywania wywiadów środowiskowych w postępowaniach rodzinnych i wykonawczych.

Brak podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych (np. w sprawach opiekuńczych osób dorosłych – częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych) prowadził do tego, że kuratorzy niekiedy odmawiali ich przeprowadzania. Dodatkowe trudności w prawidłowym wykonywaniu obowiązków kuratorskich stwarzał brak jednolitej linii orzeczniczej oraz rozbieżna praktyka sądów i zespołów kuratorskich. Środowisko sędziów rodzinnych i zawodowych kuratorów sądowych wskazywało na potrzebę uregulowania tych kwestii. Problem stał się jednak jeszcze bardziej istotny po wejściu w życie nowego Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2015 r.,  w którym nie zawarto nawet szczątkowej regulacji w tym zakresie.

Minister Sprawiedliwości zgodził się z Rzecznikiem, że obecny stan prawny nie może zostać zaakceptowany a kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów wywiadów środowiskowych należy określić w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich zmian.

Galeria

  • Zdjęcie dzieci  - widać tylko gole stopy na ziemi i kolorowe pędzle
    Rodzina