Zawartość

Minister Zdrowia o tworzeniu list oczekujących na wyroby medyczne

Data: 
2016-03-02

Kryteria tworzenia przez oddziały wojewódzkie NFZ list oczekujących na wyroby medyczne, a także kryteria realizacji zleceń w tym zakresie, są niejasne. Powoduje to nierówny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i nierówne traktowanie świadczeniobiorców. Rzecznik zwrócił się w sprawie tego problemu do Ministra Zdrowia (V.7013.92.2014).

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie zawiera przepisów pozwalających na tworzenie listy oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie. Nie upoważnia również do uregulowania tej kwestii w drodze przepisów wykonawczych. Rzecznik postulował więc stworzenie odpowiedniej podstawy prawnej do okresowego tworzenia kolejek na wyroby medyczne. Mimo zapowiedzi resortu zdrowia w 2015 r., dotychczas problem ten nie został rozwiązany.

Obecny Minister Zdrowia zapewnił, że aktualnie prowadzone są analizy dotyczące zmiany kształtu systemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podniesiona przez Rzecznika sprawa dotycząca uregulowania zasad tworzenia w niektórych sytuacjach rejestru zleceń oczekujących na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne, jest obecnie przedmiotem analiz, a wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań oraz terminu wdrożenia ich w życie będzie możliwe po zakończeniu prac.

Minister poinformował również, że obecnie żaden oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie prowadzi ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie i zlecenia potwierdzane są na bieżąco.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie nadal monitorował ten problem.

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki
    Lekarstwa