Zawartość

Minister Zdrowia wprowadza propozycję RPO do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Data: 
2017-02-20

Uwaga zgłaszana przez Rzecznika (IX.517.3524.2016) dotycząca pilnej potrzeby uregulowania w akcie prawnym rangi ustawy, upoważnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do obowiązku udzielenia pomocy lekarzowi, pielęgniarce lub kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na ich żądanie, została przyjęta, a odpowiedni przepis w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ulegnie modyfikacji. Obecnie projekt ww. ustawy jest na etapie konsultacji międzyresortowych.

 

Galeria

  • Pomieszczenie z wieloma łóżkami, nieprzytulne
    Miejsce detencji, Polska