Zawartość

Ministerstwo Cyfryzacji po interwencji RPO przypomina resortowi sprawiedliwości: serwisy internetowe podmiotów publicznych powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami już od 30 maja 2015 r.

Data: 
2017-07-05
Położenie: 
 • Królewska 27
  Warszawa
  Polska
 • Aleje Ujazdowskie 11
  Warszawa
  Polska

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich Minister Cyfryzacji zwraca uwagę  w piśmie do Ministra Sprawiedliwości, że systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania  publiczne powinny zostać dostosowane do międzynarodowego standardu Web  Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) do dnia 30 maja 2015 r.

RPO skierował wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z  sygnałami o niedostosowaniu bazy internetowej Krajowego  Rejestru Sądowego do potrzeb osób niewidzących.

RPO przypomniał, że przepisy o dostępności  (w tym wymóg dotyczący WCAG 2.0) zawarte są w z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie  Krajowych Ram Interoperacyjności … (Dz. U. z 2016 r. poz. 113). Weszło ono w życie 30 maja 2012 r., zaś  serwisy internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne dostały trzy lata na dostosowanie się do wymagań - te regulacje zaczęły obowiązywać 30 maja 2015 r.

Minister Sprawiedliwości nie podzielił jednak tej interpretacji. Uznał, że skoro baza Krajowego Rejestru Sądowego jest modernizowana, to wymóg dostępności dotyczyć jej będzie dopiero po zakończeniu tych prac – czyli w marcu 2018 r.  Ministerstwo Cyfryzacji przypomina jednak, że czas na to był do 30 maja 2015 r.

Stanowisko Ministra Cyfryzacji może przyczynić się do szybszej realizacji  obowiązku dostosowania portalu administrowanego przez Ministra  Sprawiedliwości do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym osób z  niepełnosprawnością wzroku.

Czym jest dostępność i komu służy? 

Istotą wymagań dotyczących dostępności jest to, by z serwisu powstałego z publicznych środków mógł korzystać każdy, w tym także osoba z dysfunkcją wzroku czy ruchu.  Aby tak się stało, twórcy i redaktorzy stron muszą przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym m.in.:

 • z serwisu można korzystać także bez myszki (przy pomocy klawisza Tab, co jest ważne w przypadku kłopotów z ręką);
 • zdjęcia i grafiki zaopatrywane są w alternatywne opisy tak, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych (ale także osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych);
 • informacje o strukturze tekstu (co jest tytułem, co śródtytułem) przekazywane są nie przy pomocy wielkości czy grubości czcionki (bo do tego trzeba mieć sprawny wzrok), ale dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów (w ten sposób osoba korzystająca z czytnika łatwo może poruszać się po serwisie).

Jedną z zasad wywodzących się z kultury dostępności (choć w Polsce nie obwarowana prawne) jest zasada, by teksty pisać w sposób zrozumiały dla jak najszerszej rzeszy odbiorców – w tym osób bez wykształcenia specjalistycznego, starszych czy znających język polski w stopniu ograniczonym (cudzoziemców, ale też Polaków z dysfunkcją słuchu, dla których język polski jest drugim po migowym językiem).

Galeria

 • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku

  Niepełnosprawność