Zawartość

Ministerstwo o realizacji osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data: 
2016-01-13
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów poruszonych przez NIK w raporcie na temat wykorzystania środków publicznych na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (realizacja osi Leader). Stwierdzone nieprawidłowości polegały przede wszystkim na nieprzestrzeganiu terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, a także naruszaniu zasady bezstronności przy wyborze projektów do realizacji.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował m.in., że wskazane w wynikach kontroli przypadki przedłużenia terminów rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zostały wnikliwie przeanalizowane przez MRiRW. Aby w nowym okresie programowania nie dopuścić do występowania podobnych sytuacji, w resorcie trwają prace nad projektem rozporządzenia w tej sprawie. Natomiast w celu właściwego przygotowania do nowego okresu programowania, Ministerstwo przygotowało ogólnokrajowy projekt szkoleniowy.

 

Galeria

  • Pole po zbiorach

    Ziemia