Zawartość

MSWiA odpowiada na postulat Rzecznika w sprawie obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numer 112 za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

Data: 
2017-01-23
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich w grudniu 2016 r. zasygnalizował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji problem zgłaszania zawiadomień o sytuacji zagrożenia przez osoby niesłyszące. Do chwili obecnej nie wprowadzono jednolitego ogólnokrajowego systemu alarmowania służb ratowniczych za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) lub w inny sposób dostępny dla osób głuchych.

W odpowiedzi Ministerstwo wskazało, że regulacje prawne dotyczące możliwości przesyłania wiadomości SMS na numer alarmowy 112 wprowadzono po raz pierwszy do polskiego porządku prawnego w 2012 r. w wyniku implementacji dyrektyw unijnych. Zapewniono, że Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby obsługa zgłoszeń alarmowych za pośrednictwem wiadomości tekstowych została wdrożona w jak najszybszym terminie. Zakończenie prowadzonych obecnie prac nad modernizacją systemu planowane jest na 2017 r. Ministerstwo  poinformowało także o podjęciu współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w celu wypracowania najdogodniejszych rozwiązań spełniających oczekiwania osób z niepełnosprawnością słuchu.

XI.7010.1.2016

Galeria

  • Grafika - dwie dłonie

    Praw osób niesłyszących