Godło RP

Mowa nienawiści wobec osób o innym wyznaniu/przynależności etnicznej/rasowej/narodowej

Uzasadnienie:
Temat wymagający kompleksowego zbadania zarówno w sferze zatrudnienia, dostępu do edukacji jak również w aspekcie życia codziennego.

 

Prokuratura Generalna