Zawartość

Mowa nienawiści wobec osób o innym wyznaniu/przynależności etnicznej/rasowej/narodowej

Data: 
2014-02-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Uzasadnienie:
Temat wymagający kompleksowego zbadania zarówno w sferze zatrudnienia, dostępu do edukacji jak również w aspekcie życia codziennego.

Prokuratura Generalna
 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych