Zawartość

MSWiA informuje, że Sejm zainteresowany jest debatą o zasadach zmiany granic gmin

Data: 
2016-11-21
Położenie: 
  • Opole
    Polska
słowa kluczowe: 

Na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu 13 września. na której została przyjęta informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji prawnych dotyczących zmian granic, przewodniczący Komisji zainicjował dyskusję o ewentualnych zmianach w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do zmian granic gmin oraz zaprosił do współpracy i przedkładania propozycji – informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek.

Przewodniczący podniósł także, iż wskazana tematyka stanowi przedmiot zainteresowania strony samorządowej, w tym Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP - których przedstawiciele byli obecni na niniejszym posiedzeniu.

Ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została potwierdzona gotowość udziału w dyskusji na temat ewentualnych zmian w omawianych przepisach prawa – pisze min. Chwałek.

Jest to odpowiedź MSWiA w związku z pismami RPO (V.604.31.2015) dotyczącymi problemu, jaki wynikł z powodu z powodu poszerzania granic Opola kosztem sąsiednich gmin.

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych