Godło RP
Zawartość

MSWiA odpowiada RPO: Polska nie ma rozstrzygnięć dotyczących polityki migracyjnej, nie może się więc zajmować statusem bezpaństwowców.

Data: 
2017-09-05

Polska nie może pracować nad ratyfikacją Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości oraz Konwencji o statusie bezpaństwowców, ponieważ rok temu rząd uchylił dokument „polityka migracyjna” i nie ma teraz żadnych podstaw, by te prace prowadzić. Nic się w tej sprawie nie zmieni, dopóki nie będzie „nowych rozstrzygnięć dotyczących polityki migracyjnej Polski”.

Taką odpowiedź przesłał RPO w imieniu min. Mariusza Błaszczaka wiceminister Sebastian Chwałek.

By przeciwdziałać zjawisku bezpaństwowości ONZ przyjęła w 1954 r. Konwencję o statusie bezpaństwowców uznającą ich status międzynarodowy i nakładającą na państwa obowiązek zagwarantowania bezpaństwowcom ich podstawowych praw.

Bezpaństwowców nie ma w Polsce wielu, ale sytuacja ich jest trudna z uwagi na brak regulacji prawnych – pisał Rzecznik do MSWiA 1 sierpnia (patrz niżej - link do komunikatu). Dotyczy to zwłaszcza dzieci. Np. zgodnie z ustawą o obywatelstwie dziecko nabywa obywatelstwo, jeśli urodziło się na terytorium Rzeczypospolitej nawet jeśli rodzice nie mają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Ale jeśli dziecko ma rodziców, którzy nie mogą przekazać mu obywatelstwa (np. z powodu wewnętrznych przepisów swojego kraju), to takie maleństwo zostaje bezpaństwowcem – i np. nie może wyjechać za granicę.

W sytuacji bezpaństwowców, niezależnie od ich osobistej sytuacji, nie może pomóc nawet Prezydent (a to on może nadać obywatelstwo), bo nie mamy procedur umożliwiających wydanie dokumentów potwierdzających tożsamość takiej osoby – przypominał RPO w wystąpieniu do MSWiA. 

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie