Zawartość

Na czym polega dyskryminacja ze względu na wiek i czy Konwencja o prawach osób starszych jest nam potrzebna? Konferencja w Biurze RPO

Data: 
2018-09-25
Położenie: 
  • Długa 23/25
    Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Każdemu z nas niezależnie od wieku przysługują podstawowe prawa. Niestety w praktyce zdarza się, że zasada równego traktowania ze względu na wiek nie jest przestrzegana. Wykład ma na celu przybliżenie przypadków dyskryminacji osób starszych, roli Rzecznika Praw Obywatelskich w przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom tego rodzaju. Warto też posłuchać o tym, jak przebiega międzynarodowa debata o Konwencji o prawach osób starszych i dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich popiera jej przygotowanie i ratyfikację.

Galeria

  • Senior w parku, słońce i mgła
    Seniorzy