Godło RP

Na czym polega kara pozbawienia wolności?

Kara pozbawienia wolności wiąże się z umieszczeniem skazanego w zakładzie karnym. Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 15 lat.
Poza karą pozbawienia wolności sąd – w przypadkach wskazanych w kodeksie karnym – może orzec karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

Stan na dzień 26 marca 2012 r.