Zawartość

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w działaniach RPO

Data: 
2020-02-04

Większość wniosków kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy spraw po wyczerpaniu już „zwykłej” drogi prawnej, tj. sytuacji, gdy skarga, apelacja, zażalenie zostało rozpatrzone i dalsze odwołanie nie przysługuje. W takich przypadkach jest bardzo ważne, aby zwracać uwagę na biegnące terminy, ich długość, moment od którego zaczynają bieg oraz podjęcie czynności umożliwiających zainicjowanie postępowania nadzwyczajnego.

Złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpływa na bieg (upływ) ani długość terminu przysługującego samej stronie postępowania. Inaczej rzecz ujmując wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich nie wstrzymuje żadnego terminu, nie sprawia też, że ulega on wydłużeniu.  Jest to o tyle istotne, gdyż zawsze samodzielnie należy starać się wyczerpać prawne możliwości działania. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich nie zawsze będzie skutkował wniesieniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia. Rzecznik Praw może nie podzielić Państwa argumentów i zarzutów, co może skutkować odmową podjęcia działań, a wtedy mogą Państwo mieć już niewiele czasu na podjęcie samodzielnych działań. Może też się zdarzyć, że termin dla strony postępowania upłynie. Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest związany złożonym wnioskiem. Samodzielnie ocenia jego zasadność i analizuje pod kątem podjęcia działań. Ocena ta może być rozbieżna z oceną strony postępowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich działa na zasadzie tzw. subsydiarności i pomocniczości. Oznacza to, że nie może wyręczać wnioskodawcy w działaniach, które może podjąć samodzielnie. Rzecznik Praw Obywatelskich nie pełni roli radcy prawnego, czy adwokata. Nie można go wynająć do zajęcia się daną sprawą, zlecić jej poprowadzenie. Dlatego też w sytuacji, gdy złożycie Państwo wniosek, gdy jeszcze samodzielnie macie prawo podjąć określone działania, możecie otrzymać odpowiedź zawierającą taką informację.

W poradniku przedstawiamy informacje dotyczące nadzwyczajnych środków zaskarżenia, w każdym z postępowań - w postępowaniu cywilnym, karnym, sądowoadministracyjnym oraz w przypadku oraz o skardze nadzwyczajnej. Liczymy na to, że informacje w nim zawarte będą dla Państwa pomocne.

Galeria

  • granatowo-szara plansza z okładką broszury o nadzwyczajnych środkach zaskarżenia

    Nadzwyczajneśrodki zaskarżenia