Zawartość

Nagroda Dialogu dla RPO

Data: 
2020-11-13
słowa kluczowe: 

Doroczną Nagrodą Dialogu, przyznawaną przez Federalny Zarząd Towarzystw Niemiecko-Polskich, został uhonorowany prof. Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Nagroda zostanie wręczona 13 listopada 2020r.

Nagroda Dialogu za szczególne zaangażo­wanie w dialog międzynarodowy i międzykul­turowy w Europie oraz działalność na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich została ustanowiona w 2005 r. Wśród dotych­czasowych jej laureatów są m.in.: „Tygodnik Powszechny”, Fundacja Pogranicze z Sejn, byli enerdowscy opozycjoniści, twórcy ruchów obrony praw człowieka w NRD Ludwig Mehlhorn i Wolfgang Templin, historyk prof. Klaus Zernack, autor książek dotyczących dziejów Europy Wschodniej i Północnej oraz relacji niemiecko-polskich, prezydent Lech Wałęsa, pisarze Zofia Posmysz, w cza­sie wojny światowej więźniarka Auschwitz i Ravensbrück, po wojnie autorka m.in. „Pasażerki”, oraz Martin Pollack, autor m.in. książek o wschodniej Galicji i słynnej powieści „Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu”, tłumacz literatury polskiej na język niemiec­ki, następnie Marek Prawda, w latach 80. działacz „Solidarności” i członek Komitetu Obywatelskiego na warszawskim Żoliborzu, b. ambasador RP w Berlinie, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, abp Henryk Muszyński, w latach 2009-2010 prymas Polski, obecnie biskup senior archidiecezji gnieź­nieńskiej, oraz prof. Anna Wolff-Powęska, autorka licznych opracowań historyczno­-politologicznych o Niemczech i relacjach polsko-niemieckich.

Galeria

  • Flaga Unii Europejskiej

    Unia Europejska, solidarność i wsparcie