Zawartość

Należy zmienić zasady odwoływania sędziów z delegacji. RPO po raz kolejny pisze w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości

Data: 
2016-10-17

Z doniesień prasowych (m.in. artykuł „Ziobro przegrał proces. Sędzia cofnięta z delegacji - wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości” opublikowany w internetowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” w dniu 4 października 2016 r.) wynika, że sędzia Justyna Koska-Janusz została odwołana przez Ministra Sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie. W decyzji dotyczącej odwołania nie wskazano jednak powodów takiego rozstrzygnięcia. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Zbigniewa Ziobrę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Aktualnie brzmienie przepisów  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych nie nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązku uzasadnienia decyzji o odwołaniu sędziego z delegacji. Jednak RPO już dwukrotnie (w wystąpieniach generalnych z dnia 25 września 2015 r. oraz z dnia 19 stycznia 2016 r.) zwracał Ministrowi uwagę, że takie rozwiązanie budzi poważne wątpliwości konstytucyjne.

Rzecznik postulował wprowadzenie do Prawa o ustroju sądów powszechnych przepisów, które w  sposób szczegółowy regulowałyby przesłanki i tryb odwołania sędziego z delegacji, jak również wprowadzenie możliwości wniesienia przez sędziego środka zaskarżenia do sądu na decyzję Ministra Sprawiedliwości.

W odpowiedzi z 4 marca 2016 r., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapewnił Rzecznika, że zagadnienie dotyczące delegacji sędziów - przy uwzględnieniu stanowiska RPO - zostanie rozważone w ramach planowanej reformy sądownictwa. Do chwili obecnej jednak projekt zmian legislacyjnych w tym zakresie nie został opublikowany. Przypadek sędzi Justyny Koski-Janusz jest przykładem tego, że regulacje odnoszące się do instytucji odwołania sędziego z delegacji powinny zostać jak najszybciej zmienione.

Galeria

  • Grafika: budynek i ludzie
    Sprawy ludzi przed sądami