Zawartość

Nieletnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym błaga o pomoc. Rzecznik interweniuje.

Data: 
2017-02-27
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Podczas wizytacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w W. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji rozmawiali nieletnią, która płacząc, błagała, by ją zabrać z placówki.

Dziewczyna powtarzała, że odbierze sobie życie. Na jej rękach były liczne ślady nacięć. Kilka razy próbowała ona odebrać sobie życie. Była ona też na oddziale psychiatrycznym. Nieletnia nie ufała nikomu z ośrodka i ewidentnie czuła się pozbawiona wszelkiego wsparcia.

Jedyne, co mógł w takiej sytuacji zaoferować ośrodek to monitorowanie dziewczyny. Nie mogła ona liczyć na żadną terapię.

Z opinii psychologa, która była w dokumentacji, wynikało, że nieletnia ma tendencje do silnego przeżywania lęku i niepokojów oraz niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa i akceptacji. Nie było jednak informacji, co ośrodek może zrobić dla dziewczyny. Wydane przez psychiatrę zalecenie pilnej hospitalizacji zostało zrealizowane ze znacznym opóźnieniem. Niepokojące było również to, że personel ośrodka nie wykorzystuje możliwości zwracania się w sprawach pilnych do sądu rodzinnego, uznając że postępowanie sądowe jest przewlekłe i niecelowe.

Ośrodek nie zapewniał nieletniej właściwego wsparcia w krytycznej sytuacji.

Dlatego z uwagi na możliwość zagrożenia życia dziewczyny, Rzecznik zwrócił się do sądu rodzinnego z wnioskiem o rozważenie podjęcia działań nadzorczych (BPW.550.1.2016).

Dzięki temu w ośrodku przeprowadzono kontrolę doraźną. Wykazała ona, że zdesperowanej dziewczynie podano leki i jej stan psychiczny znacznie się polepszył. Raz w tygodniu będzie się ona spotykać się z psychologiem. Sędzia wizytujący poinformował też nieletnią, że może ona napisać skargę do sądu rodzinnego.

Sędzia zwrócił także uwagę dyrektorowi ośrodka, że w sytuacji zagrożenia życia nieletniej ma on natychmiast kierować ją do szpitala psychiatrycznego, na podstawie skierowania od lekarza psychiatry. Podkreślił również możliwość wnioskowania do sądu o wydanie postanowienia o natychmiastowym umieszczeniu nieletniej w szpitalu.

Sędzia zalecił również, aby w widocznym dla wychowanków miejscu umieścić informację o adresie sądu i możliwości kontaktu nieletnich z sądem, jak również rozważenie zatrudnienia w ośrodku drugiego psychologa. 

Galeria

  • Grafika: cztery małe ptaszki
    Dzieci