Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Nieludzkie traktowanie podopiecznych Zakładu Poprawczego w Sadowicach. Rzecznik interweniuje u Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Data: 
2017-08-08

W dniach 5-6 czerwca 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Zakład Poprawczy w Sadowicach (KMP.573.21.2017.RK). Celem wizyty była ocena dostępu nieletnich do świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień.

W czasie analizy monitoringu i dokumentacji, dotyczących stosowania wobec podopiecznych środków przymusu bezpośredniego, ujawniono liczne nieprawidłowości.

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonującego zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, budzi sposób traktowania dwójki nieletnich, stanowiący w ocenie RPO nieludzkie traktowanie podopiecznych:

  • założenie chłopcu pasa obezwładniającego, rozebranie go do naga i przeprowadzenie przez monitorowany korytarz bez ubrania, następnie położenie go na materacu,
  • założenie nieletniemu pasa obezwładniającego, kajdanek na nogi i kasku ochronnego, następnie pozostawienie go w pomieszczeniu bez łóżka, w samych spodniach od piżamy, przy czym nie pozwalano chłopcu położyć się i odpocząć i zmuszano go do siedzenia przez okres 2 godzin.

Rzecznik Praw Obywatelskich miał też zastrzeżenia do:

  • użycia przez personel zakładu poprawczego środków przymusu bezpośredniego, do którego stosowania nie miał on prawa (kasku ochronnego, kajdanek na nogi),
  • braku zapisów monitoringu wskazujących na użycie środków przymusu bezpośredniego lub zabezpieczenie jedynie fragmentów nagrań,
  • niespełniania wymogów dotyczących odpowiedniego wyposażenia izb izolacyjnych (braku łóżka, a niekiedy nawet materaca),
  • braku badań lekarskich w związku ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
  • braku pouczeń nieletnich o możliwości złożenia skargi na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego,
  • umieszczania nieletnich w izbie izolacyjnej na podstawie wątpliwych prawnie przesłanek,
  • nieinformowania Ministerstwa Sprawiedliwości o wszystkich elementach odnoszących się do użycia środków przymusu bezpośredniego (użycia siły fizycznej, użycia kasku),
  • braku szkoleń pracowników w zakresie stosowania i dokumentowania środków przymusu bezpośredniego,
  • prewencyjnego zalecania przez lekarza psychiatrę podawania wychowankowi, zastrzyku uspokajającego, w razie jego silnego pobudzenia, bez osobistego zbadania pacjenta przed podjęciem decyzji o podaniu leku,
  • nieuwzględnienie nieprawidłowości w dokumentowaniu stosowania środków przymusu bezpośredniego, w czasie kontroli placówki przez sędziego wizytatora.

Z uwagi na stwierdzone naruszenia Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości i Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu o analizę sygnalizowanych nieprawidłowości oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania ich w przyszłości. Wraz z analizą sprawy przekazano kopie zabezpieczonych nagrań monitoringu placówki.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.