Zawartość

Niepełnosprawny ośrodek pomocy społecznej – interwencja RPO

Data: 
2016-06-27

Pani Anna napisała do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu,  że jest osobą głuchoniemą, a z powodów osobistych  i problemów rodzinnych zmuszona jest co jakiś czas stawiać się na wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w J.

Pani Anna posługuje się wyłącznie językiem migowym, ale może również komunikować się pisząc na kartce. Jednak język migowy jest dla niej najbardziej zrozumiały. Tymczasem GOPS nie zapewnia jej pomocy profesjonalnego tłumacza języka migowego - tłumaczem jest osoba, zdaniem skarżącej, niekompetentna, do której nie ma ona zaufania. W sprawach związanych z przemocą w rodzinie zaufanie jest natomiast niezbędne.

Zajmując się tą sprawą (BPW.562.1.2016 )Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił również uwagę na to, że strona internetowa tego Ośrodka Pomocy Społecznej nie była w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (od końca maja 2015 r. wszystkie strony publiczne musza spełniać te standardy, co zresztą czyni jej bardziej czytelnymi także dla osób, które nie skarżą się na niepełnosprawność, ale np. uległy kontuzji i chwilowo nie mogą posługiwać się myszką, albo z racji wieku nie do końca rozumieją zawiłości stron internetowych).

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił, że już poprawia jakość strony, by była ona pełnosprawna. Gotów jest też zawrzeć umowę z innym tłumaczem języka migowego, do którego pani Anna będzie miała zaufanie.