Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Niepełnosprawni na wsi – konferencja w Rzeszowie 7.10.2013 [art.28]

Rola działań partnerskich na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością mieszkających na wsi i w małych miasteczkach była podstawą kolejnej debaty w ramach cyklu spotkań upowszechniających Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, którą Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował w Rzeszowie we współpracy z Fundacją Aktywizacja. (7 X 2013)

 

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w małych miejscowościach dowodzi, że w przeważającym stopniu osoby te podlegają podwójnej marginalizacji. Specyficzne problemy zdrowotne osoby z niepełnosprawnością nakładają się tu na problemy komunikacyjne, wynikające ze znacznych odległości, znikomej liczby placówek pomagających czy większych barier architektonicznych. Dodajmy do tego ograniczony dostęp tej grupy do edukacji oraz usług wspierających aktywizację zawodową, wykluczenie z kształcenia ustawicznego, problemy z opieką zdrowotną i rehabilitacją, a także występujący jeszcze często brak dostępu do internetu.
Jednak osoby niepełnosprawne na wsiach nie muszą być skazane na marginalizację. Jednym ze sposobów przeciwdziałania wykluczeniu jest organizowanie e-centrów, które są szansą usamodzielnienia znacznej grupy niepełnosprawnych. Ten projekt, autorstwa Fundacji Aktywizacja, zdążył już udowodnić swoją skuteczność w ok. 400 w gminach i małych miasteczkach, gdzie takie centra działają. Łączą niezbędne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, oferują warsztaty i szkolenia, korzystanie z internetu, w tym z portalu e-centra, gdzie można znaleźć wszelkie informacje potrzebne do aktywizacji społecznej i zawodowej.
Kluczem do sukcesu mają być partnerstwa. Czy przynoszą spodziewany skutek? – na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania. Ich zdaniem partnerstwa są trudne, choć przepis na ich zainicjowanie jest prosty – należy zorganizować spotkanie przy okrągłym stole z udziałem wszystkich podmiotów zainteresowanych pomocą w gminie, a więc np. wójta, dyrektora szkoły, przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samych osób niepełnosprawnych, wsłuchać się we wszystkie potrzeby, a następnie określić wspólny cel, stworzyć program i wdrożyć działania. Taka współpraca przynosi wspaniałe rezultaty w miejscowościach, gdzie partnerstwo doszło do skutku. Jednak w wielu miejscach trudno doprowadzić do takiego spotkania i pogodzić różne potrzeby. Konferencja była apelem do organizacji pozarządowych o inicjowanie spotkań partnerskich. [więcej]