Godło RP
Zawartość

Niepokojące informacje w sprawie studenta z Iraku, zatrzymanego przez Straż Graniczną w październiku 2016 r.

Data: 
2017-04-06
słowa kluczowe: 

W mediach pojawiła się dziś niepokojąca informacja, że Straż Graniczna deportowała z Polski studenta z Iraku, który w październiku 2016 r. został zatrzymany i na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zobowiązany do powrotu do kraju pochodzenia.

Do deportacji dojść miało tuż po tym, jak Sąd Okręgowy w Przemyślu uchylił stosowany wobec cudzoziemca areszt.

Rzecznik Praw Obywatelskich ma jednak wątpliwości, czy w związku z innymi prowadzonymi wobec cudzoziemca postępowaniami i złożonym przez niego odwołaniem od decyzji zobowiązującej do powrotu, na tym etapie deportacja w ogóle mogła zostać przeprowadzona.

Aby wyjaśnić te wątpliwości Rzecznik, w pierwszej kolejności, zwrócił się o niezbędne informacje do Komendy Głównej Straży Granicznej. 

  • Zdjęcie: sylwetki ludzi
    Ludzie