Zawartość

Nierówne traktowanie w dostępie do publicznie oferowanych usług na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Nierówne traktowanie w dostępie do publicznie oferowanych usług (w tym usług mieszkaniowych) na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej

Cel badawczy:

Ustalenie występowania, form oraz skali nierównego traktowania w dostępie do publicznie oferowanych usług na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Uzasadnienie:

W aktualnym stanie prawnym zakazane jest nierówne traktowanie osób fizycznych w dostępie do publicznie oferowanych usług ze względu na płeć, rasę, pochodzenie
etniczne lub narodowość. Jednocześnie z doświadczeń zebranych przez krajowe organizacje LGBT wynika, że do nierównego traktowania w powyższym zakresie dochodzi - bezkarnie - także na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Dochodzi do m.in. wypraszania czy usuwania par jednopłciowych z dyskotek i innych lokali rozrywkowych (czasem pod jakimkolwiek pretekstem, a czasem z ujawnieniem homofobicznego uzasadnienia takiego postępowania), do odmowy wynajęcia lokalu mieszkalnego takiej parze lub osobie LGBT, która nie kryje, że jest nieheteronormatywna. Formą nierównego traktowania ze względu na orientację seksualną jest też m.in. takie ukształtowanie oferty handlowej (np. ubezpieczeniowej), że mogą z niej skorzystać wyłącznie pary różnopłciowe (przy czym nie ma znaczenia, czy taką parę tworzą osoby pozostające ze sobą we wspólnym pożyciu czy w małżeństwie).
Przedmiotowy temat nie został gruntownie zbadany; organizacje LGBT znają go bardziej ze swojej praktyki (otrzymywanych zgłoszeń i przeprowadzanych interwencji), aniżeli z regularnych badań. Tym bardziej wskazane jest rzetelne zbadanie tego zagadnienia przez RPO.

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności"