Zawartość

Nietypowa interwencja policjantów. Rzecznik wyjaśnia sprawę.

Data: 
2018-03-13
Położenie: 
  • śląskie
    Polska

Chodzi o interwencję, do której miało dojść w sierpniu ubiegłego roku. Poskarżył się na nią mężczyzna, do którego została wezwana Policja.

Z polecenia dyżurnego policjanci pojechali do znajdującego się na ulicy nagiego, nietrzeźwego mężczyzny. Funkcjonariusze początkowo chcieli zawieźć mężczyznę do domu. Ten jednak oświadczył, że mieszka sam i nie ma kluczy. Policjanci zdecydowali więc, że odwiozą go do Izby Wytrzeźwień. Funkcjonariusze próbowali uzyskać od Straży Miejskiej ubrania dla skarżącego. Ci jednak nie mogli mu przekazać żadnej odzieży. Zamiast tego mężczyzna dostał worek, aby okryć nim intymne części ciała.

W Izbie Wytrzeźwień nie było miejsc, więc policjanci przetransportowali interesanta do szpitala na badanie, a następnie do pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji, aby wytrzeźwiał.

W trakcie transportu i wykonywanych w stosunku do niego czynności mężczyzna miał na sobie tylko wspomniany wcześniej worek

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Naczelnika Wydziału Kontroli KWP, w związku ze stwierdzeniem w toku postępowania kontrolnego nieprawidłowego udokumentowania użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji udzielono im odpowiedniego instruktażu. Ponadto zaplanowano omówienie tego zdarzenia, w tym stwierdzonych nieprawidłowości i przypomnienie obowiązujących regulacji prawnych co do dokumentowania czynności służbowych podczas narady całego stanu Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji. Poza tym Komendant Miejski Policji podjął działania zaradcze na przyszłość. Nawiąże on współpracę z Dyrektorem Noclegowni dla osób bezdomnych, jeśli chodzi o udostępnianie odzieży z tej placówki osobom niekompletnie ubranym, zatrzymanym przez funkcjonariuszy Policji.

BPK.517.60.2017