Godło RP

Nieudostępnienie informacji o wokandzie przez Sąd Okręgowy w Warszawie - sprawy w sadzie, gdzie pokrzywdzonymi są kobiety

Data: 
2016-05-16

Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet, zwróciła się do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji „o ustalonych już terminach rozpraw toczących się w tutejszym sądzie oraz podległych sądach rejonowych z art. 207, 197, 190a, 191a i z 197 oraz 148 z kodeksu karnego, w których pokrzywdzoną była kobieta”. 

Informacja nie została udostępniona, mimo że w ocenie Rzecznika stanowiła informację publiczną.

Rzecznik skierował pismo do Prezesa Sądu Okręgowego, a następnie do Prezesa Sądu Apelacyjnego – bez rezultatu. Z tego względu, w dniu 10 maja 2016 r. Rzecznik skierował skargę na bezczynność Prezesa Sądu, wnosząc o zobowiązanie organu do rozpatrzenia wniosku CPK zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (VII.6060.56.2016.KM). Prezes Sądu był bowiem zobowiązany do udostępnienia informacji lub, jeżeli w jego ocenie zachodzą przesłanki określone w ustawach, do odmowy udostępnienia informacji w formie decyzji.

Pismem z dnia 16 maja 2016 r. Rzecznik został poinformowany przez Prezesa Sądu o udostępnieniu informacji publicznej zgodnie z wnioskiem fundacji.

Sprawa przed WSA nie została jeszcze zakończona, ale Rzecznik cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania. 

  • Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
    Informacja publiczna