Godło RP

NIK wskazuje na główne problemy młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW)

Data: 
2018-01-11
słowa kluczowe: 

Az 60 proc. byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych wchodzi w ponowny konflikt z prawem w ciągu 5 lat od opuszczenia MOW.  Tymczasem w przypadku opuszczających zakłady karne odsetek ten wynosi tylko 38 proc. – alarmuje NIK w opublikowanym właśnie raporcie o sytuacji w MOW

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) są jednostkami, do których sądy rodzinne i nieletnich, kierują młodzież niedostosowaną społecznie i wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Umieszczenie w MOW jest środkiem wychowawczym, którego głównym celem jest przystosowanie podopiecznych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zdemoralizowane środowisko jest często głównym źródłem niedostosowania społecznego nieletnich kierowanych do ośrodków.

Sytuację w MOW monitoruje stale Rzecznik Praw Obywatelskich w ramach zadań, jakie wykonuje jako Krajowy Zespół Prewencji Tortur. Eksperci RPO-KMPT współpracowali z NIK i dzielili  się wiedzą tak, by raport Najwyższej Izby Kontroli mógł jak najbardziej precyzyjnie wskazać istotę problemu, z jakim się mierzymy.

Warto pamiętać, że niedawno sam RPO opublikował raport o sytuacji w MOWach wskazując, że nieprzestrzeganie standardów ochrony praw człowieka może się kończyć tym, że źle traktowana „trudna młodzież” nie będzie szanowała praw innych.

Więcej informacji w sprawie: