Zawartość

System wsparcia rodziny dziecka głuchego w Polsce

Data: 
2016-09-02
słowa kluczowe: 

Publikacja zawiera nowatorskie rekomendacje dla systemu  wczesnej opieki nad rodziną dziecka głuchego w Polsce. Dziś w Polsce systemowo bada się słuch noworodków (badania przesiewowe). Nie ma jednak rozwiązań, które wspierałyby rodzinę dziecka w pierwszym etapie, kiedy stwierdzana jest dysfunkcja słuchu. Pomocą może być dla nich ta książka.

Publikacja RPO powstała w ramach prac Zespołu ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autorki Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta proponują konkretne rozwiązania służące zasadniczemu przemodelowaniu systemu wczesnego wsparcia. Przedstawione są także systemy wsparcia dla rodziny dziecka głuchego aktualnie stosowane w Wielkiej Brytanii i Szwecji. 

Klauzula - prawa autorskie:

Galeria

  • Okładka książki: tytuł na pomarańczowym tle w fioletowym kwadracie

    System wsparcia rodziny dziecka głuchego w Polsce - stan obecny i rekomendowane zmiany