Zawartość

Nowa ustawa o petycjach – konferencja w Senacie

Data: 
2015-09-15
słowa kluczowe: 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w konferencji pt. „Ustawa o petycjach - impuls dla aktywności obywatelskiej”, która odbyła się w Senacie. Konferencja wpisuje się w trwającą kampanię informacyjno-edukacyjną „Petycja – Twoje Prawo”. Jej celem jest popularyzacja nowej ustawy o petycjach, która weszła w życie 6 września br. Dr Bodnar podkreślił, że ustawa stanowi efekt bardzo dobrej współpracy Biura RPO z Senatem, a petycje mogą stanowić skuteczne narzędzie rozwiązywania problemów wymagających zmian prawa. Wiele zależy jednak od urzędów publicznych, które zostały zobowiązane do rzetelnego ich rozpatrywania.

 

W konferencji uczestniczył również Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO, który był jednym z panelistów dyskusji nt. „Czy petycje mogą stać się skutecznym instrumentem kształtowania dobrego prawa lokalnego?”.

  • Na zdjęciu konferencja w Senacie, przemawia RPO dr Adam Bodnar, po prawej Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysław Augustyn
    Na zdjęciu konferencja w Senacie, przemawia RPO dr Adam Bodnar, po prawej Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Mieczysław Augustyn