Zawartość

Hanna Machińska - nowa zastępczyni RPO

Data: 
2017-09-26
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

26 września 2017 r. rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar powołał na stanowisko zastępczyni RPO dr Hannę Machińską. W uroczystości wzięli udział zastępcy RPO: dr Sylwia Spurek i Stanisław Trociuk oraz dyrektor generalna Biura RPO Katarzyna Jakimowicz.

Dr Hanna Machińska – jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, „Idea Europy” (red.), „Polska i Rada Europy”, „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

W 1973 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1973 r. pracowała na Wydziale Prawa i Administracji UW. Tytuł naukowy doktora uzyskała w 1978 r. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku docenta.

W latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim UW, a w latach 2002-2010 pełniła funkcję  dyrektora Biura Informacji Rady Europy, a od 2011 r. do 3 marca 2017 r. była dyrektorką Biura Rady Europy.

W czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej (w latach 2002-2004) pracowała jako ekspertka w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Była też członkinią Rady ds. Edukacji Europejskiej przy ministrze Edukacji (2003), ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego  przy Ministrze Sprawiedliwości (2008-2010), członkinią Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2011-2016).

W latach 1991-2017 organizowała szkolenia sędziów i prokuratorów w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a w latach 2000-2006 organizowała polsko-holenderskie studia podyplomowe dla administracji publicznej w zakresie prawa europejskiego.

W latach 1992 -2010  była redaktorką naczelną Biuletynu Biura Rady Europy.

Odbyła staże w Komisji Europejskiej, Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, na Uniwersytecie w Maastricht i Aarhus oraz we Florencji.

Została odznaczona m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji, Naczelnej Rady Adwokackiej, Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz Prezydenta Austrii.

Galeria

  • zdjęcie: mężczyzna w ciemnym garniturze trzyma teczkę, którą przekazuje kobiecie w szarej marynarce
    Adam Bodnar i Hanna Machińska
  • zdjęcie: ktrzy obiety i dwaj mężczyźni stoją, jedna z kobiet trzyma w ręku pomarańsczową teczkę
    Hanna Machińska została powołana na stanowisko zastępczyni RPO

Zobacz także