Zawartość

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - broszura informacyjna

Data: 
2017-05-22

1 czerwca 2017 r. wechodzi w życie przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowelizacja KPA stawia sobie za cel:

  1. przyspieszenie postępowań administracyjnych,
  2. wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami,
  3. zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

By ułatwić stosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Rozwoju opracowało załączoną broszurę informacyjną.

Galeria

  • Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
    Informacja publiczna