Zawartość

Nowi ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-12-09
słowa kluczowe: 

Adam Bodnar powołał kolejnych Ambasadorów Rzecznika Praw Obywatelskich.

Studenci prawa po raz kolejny spotkali się z rzecznikiem praw obywatelskich. Wśród nich byli kandydaci na ambasadorów RPO, którzy po odbyciu praktyk wakacyjnych zadeklarowali chęć dalszej współpracy z Biurem Rzecznika. Dziś wspólnie z dr. Adamem Bodnarem omówili wcześniej nadesłane projekty i pomysły. W spotkaniu brały również udział osoby, które już pełnią rolę ambasadrów RPO.

Studenci uczestniczyli w wykładzie „Przemoc wobec kobiet - standardy międzynarodowe i prawo polskie", który przygotowała dla nich dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO ds. równego traktowania. Zwróciła ona szczególną uwagę na pozytywne zmiany, jak m.in. wprowadzenie programu antyprzemocowego w gminach. Mówiła również o ważnych kwestiach, które wymagają rozwiązania i są zgłaszane rządzącym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi m.in. o zapewnienie natychmiastowej pomocy skrzywdzonej kobiecie poprzez oddzielenie od sprawcy przemocy i całodobowego wsparcia telefonicznego. Dr Spurek mówiła również o przemocy ekonomicznej wobec kobiet i braku w polskim ustawodawstwie definicji tego zjawiska, co powoduje margninalizację tego problemu. W swoim wystąpieniu Rzeczniczka nawiązała także do polskiej edycji międzynarodowej Kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć".

Młodzież miała okazję porozmawiać z Dariuszem Supłem zastępcą dyrektora Zespołu Centrum Projektów Społecznych oraz Agnieszką Jędrzejczyk, zastępczynią dyrektora Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim poszerzenia i wzmocnienia współpracy przy organizowaniu i promowaniu spotkań regionalnych RPO.

Dziś Rzecznik Bodnar i Rzeczniczka Spurek wręczyli powołania i symboliczne znaczki nowo powołanym ambasadrom RPO. Rzecznik zaznaczył przy tym, że ambasadorzy RPO pełnią bardzo ważną rolę w budowaniu świadomości obywateli na temat praw człowieka. Podkreślił, że liczy na ich zaangażowanie. Wszyscy zostali zaproszeni na spotkanie świąteczne dla pracowników, jakie dziś odbyło się w Biurze RPO.

Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich to wyróżniający się studenci prawa, którzy podczas praktyk w Biurze Rzecznika wykazywali się szczególnym zaangażowaniem, a po ich zakończeniu kontynuują współpracę z Biurem RPO. Zostają ambasadorami idei praw człowieka i urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich na swoich uczelniach.

Projekt Ambasador RPO powstał w 2010 roku z inicjatywy RPO VI kadencji – prof. Ireny Lipowicz. Dr Adam Bodnar postanowił, że program będzie kontynuowany. Od lutego 2016 r. ogłosił nowe zasady przystępowania do projektu. Studenci proszeni są o przygotowanie propozycji rocznego planu współpracy z RPO, który jest następnie omawiany podczas indywidualnej rozmowy z rzecznikiem.

 

Galeria

  • Zdjęcie grupowe młodych ludzi i RPO
    Ambasadorzy RPO, 9 grudnia 2016 r.
  • dr Sylwia Spurek podczas wykładu
    Grudzień: dr Sylwia Spurek podczas wykładu dla ambasadorów RPO
  • Dr Adam Bodnar i dr Sylwia Spurek wręczają nominacje Ambasadorom RPO
    Dr Adam Bodnar i dr Sylwia Spurek wręczają nominacje Ambasadorom RPO