Zawartość

Oświadczenie w sprawie dodatku 500 zł na dziecko

Data: 
2015-12-29

Rzecznik Praw Obywatelskich popiera działania mające na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Rzecznik nigdy nie wypowiadał się przeciwko regulacjom projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakładającej przyznanie 500 zł na dziecko. Jedyne stanowisko, jakie Rzecznik zajął, dotyczyło uchwały Rady Miejskiej w Nysie z 10 listopada 2015 r. Uchwała ta wyklucza np. osoby samotnie wychowujące dzieci i bezrobotnych rodziców z prawa do takich dodatków. W swoim wystąpieniu do władz Nysy Rzecznik nie stwierdził niekonstytucyjności przyjętych rozwiązań, poprosił jedynie o ustosunkowanie się do wątpliwości. Władze Nysy nie odpowiedziały jeszcze na pismo Rzecznika.

Galeria

  • Ręka dziecka i dorosłego w geście "stworzenia świata"

    Dzieci