Zawartość

O dyskryminacji ze względu na wiek. Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2017-05-23
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska

- Chciałam rozpocząć dzisiejsze spotkanie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych od metafory, jaką usłyszałam wczoraj podczas spotkania w Pile na temat polityki senioralnej. Dyrektorka Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu porównała deinstytucjonalizację do noszenia okularów. Gdy ich nie mamy widzimy całą grupę ludzi, którzy są przed nami, ale dopiero gdy je założymy, to możemy wyraźnie dostrzec każdego człowieka z osobna. Wszyscy dobrze wiemy, że właśnie na tym polega deinstytucjonalizacja, by indywidualnie patrzeć na sytuację każdego seniora i by jak najlepiej wspierać go w środowisku zamieszkania – mówiła Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów społecznych w Biurze RPO i współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych.

Głównym temat posiedzenia Komisji były kwestie związane z dyskryminacją ze względu na wiek. O międzynarodowych standardach antydyskryminacyjnych opowiedziała prof. Barbara Mikołajczyk. Dr hab. Jolanta Perek-Białas przedstawiła aktualny stan badań w zakresie nierównego traktowania i wykluczenia osób starszych. Członkowie Komisji rozmawiali również o etycznym wymiarze stosunku społeczeństwa do osób starszych. Informacje na ten temat zaprezentowała prof. Joanna Górnicka-Kalinowska. Prof. Piotr Błędowski omówił natomiast pracę Rady Polityki Senioralnej.

Przedstawicielki Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Anna Chabiera i Anna Mazurczak zaprezentowały działania RPO na rzecz Konwencji o prawach osób starszych oraz dane dotyczące spraw prowadzonych przez RPO na temat dyskryminacji seniorów. O wynikach kontroli NIK na temat opieki nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich rodzin mówiła Dorota Siwiec z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO.

Galeria

 • zdjęcie: kilka osób siedzi prz białych stołach, kobieta po prawej stronie czyta dokumenty
  Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych
 • zdjęcie: kilka osób siedzi przy białym stole, na pierwszym planie widać leżący na stole plakat dotyczący równego traktowania
  Spotkanie dotyczyło dyskryminacji ze względu na wiek
 • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy białych stołach
  Członkowie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych