Zawartość

O integracji i trudnych emocjach – program SMOK [art. 24 - Edukacja]

SMOK to pomorski Skuteczny MOdel Kształcenia, którego celem jest zmiana sposobu przygotowania nauczycieli do nauczania dzieci z niepełnosprawnością i z chorobami przewlekłymi. Projekt zwraca uwagę na fakt, jak wielkie znaczenie dla uczniów niepełnosprawnych i przewlekle chorych ma edukacja otoczenia.

 

Gdyńskie Centrum Nauki Experyment promuje nowy projekt „SMOK – ku prawdziwej integracji – edukacja dzieci zdrowych”, realizowany w szerokim partnerstwie przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego. Pierwszym miejscem, w którym dziecko doświadcza i uczy się relacji społecznych jest, po rodzinie, szkoła. Ważne jest, żeby to tu przełamywać stereotypy. Konieczna jest praca z nauczycielami, wyposażenie ich w wiedzę i narzędzia, które umożliwią pracę z uczniami w taki sposób, by prowadziła do prawdziwej integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Konferencje, wykłady, warsztaty i zajęcia dotyczą budowania właściwych postaw sprzyjających urzeczywistnieniu idei społeczeństwa włączającego, nie dyskryminującego. Zwracają uwagę na konieczność zmian w systemie edukacji i wypracowania najkorzystniejszego modelu, który ma szansę zmienić przyszłość dzieci niepełnosprawnych w naszym kraju.
[więcej]