Godło RP

O niepełnosprawności w jednostkach penitencjarnych

Data: 
2015-09-23
słowa kluczowe: 

Zastępca RPO płk Krzysztof Olkowicz uczestniczył w szkoleniu pn. „Przełamywanie barier w postępowaniu z osobami niepełnosprawnymi przebywającymi w warunkach izolacji penitencjarnej”, które odbyło się w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. 

W spotkaniu uczestniczyli również Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - płk Jarosław Kardaś oraz płk Andrzej Pecka, Dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej - płk Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie - płk Anna Osowska-Rembecka oraz funkcjonariusze Służby Więziennej na co dzień zajmujący się sprawami osób niepełnosprawnych w jednostkach penitencjarnych.

Odnosząc się do problemów osób z niepełnosprawnościami przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, płk Krzysztof Olkowicz wskazał, że jeszcze nie wszystkie jednostki są dostosowane do ich potrzeb. Podkreślił, że konieczne jest określenie jasnych standardów i rozwiązań prawnych regulujących tę kwestię. Płk Anna Osowska-Rembecka zauważyła natomiast, że przez wiele lat temat niepełnosprawności był niedostrzegany w działalności Służby Więziennej. Problem został dostrzeżony dopiero w wyniku inicjatywy Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Szkolenie było adresowane przede wszystkim do funkcjonariuszy odpowiadających za opiniowanie i realizowanie projektów architektonicznych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakładach karnych i aresztach śledczych. W trakcie warsztatów wskazywano na jakie trudności napotyka osoba niepełnosprawna w jednostce penitencjarnej. W tym celu uczestnicy otrzymali materiały m.in. z alfabetem Braille’a oraz z językiem migowym. Mogli także przekonać się z jakimi niedogodnościami spotyka się osoba poruszająca się o kulach bądź na wózku inwalidzkim.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Biuro Penitencjarne Centralnego Zarządu Służby Więziennej we współpracy z Fundacją „Polska Bez Barier”.

 

  • na zdjęciu od lewej: płk Anna Osowska-Rembecka, płk Andrzej Leńczuk, płk Andrzej Pecka, płk Jarosław Kardaś, płk Krzysztof Olkowicz, płk Cezary Śmietanowski / fot. Zespół Prasowy Centralny Zarząd SW
    na zdjęciu od lewej: płk Anna Osowska-Rembecka, płk Andrzej Leńczuk, płk Andrzej Pecka, płk Jarosław Kardaś, płk Krzysztof Olkowicz, płk Cezary Śmietanowski / fot. Zespół Prasowy Centralny Zarząd SW
  • na zdjęciu uczestnicy szkolenia / fot. Zespół Prasowy Centralny Zarząd Służby Więziennej
    na zdjęciu uczestnicy szkolenia / fot. Zespół Prasowy Centralny Zarząd Służby Więziennej