Zawartość

O prawach kobiet w trakcie ciąży i porodu. Konferencja w Biurze RPO

Data: 
2016-12-07
Położenie: 
 • Długa 23/25
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

„Skoordynowany system  opieki zdrowotnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu - szanse i zagrożenia” to tytuł debaty, która 7 grudnia odbyła się w Biurze RPO. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku oraz Fundacją Ius Medicinae i odbyło się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

W konferencji wzięli udział reprezentanci zawodów medycznych – lekarze, pielęgniarki i położne, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta i Najwyższej Izby Kontroli. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się m.in.:

 • Jaki wpływ na jakość opieki nad matką i dzieckiem ma wdrożenie zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej w Polsce?
 • Jakie są skutki wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego  koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (tzw. KOC)?
 • Jakie zagrożenie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie?

- KOC ma kilka dobrych rozwiązań, ale parę niebezpiecznych. Może ograniczać prawa kobiet do wyboru placówki i położnej, podważa też autonomię położnych i ogranicza ich liczbę w mniejszych szpitalach – mówiła prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, Joanna Pietrusiewicz.

W trakcie konferencji przedstawione zostały też wyniki kontroli NIK z 2016 r. na temat opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych.

 

Galeria

 • zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach ustawionych w rzędach

  Debata cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem
 • zdjęcie: za stołem siedzą trzy koiety przed nimi stoi mężczyzna, który spogląda na biały ekran stojący po lewej stronie

  Prof. Cezary Włodarczyk z Collegium Medicum UJ mówi o założeniach i istotie skoordynowanej opieki zdrowotnej
 • zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na krzesłach ustawionych w rzędach

  Uczestniczki i uczestnicy debaty
 • zdjęcie: przed stołem za którym siedzą trzy kobiety stoi kilkuletni chłopczyk

  Na dabatę przyszło wiele matek z dziećmi, które bardzo chętnie uczestniczyły w debacie