Zawartość

O roli RPO w wykładzie na Uniwersytecie Łódzkim

Data: 
2019-11-20
słowa kluczowe: 

W ramach XXIII Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prelekcję na temat roli Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw i wolności człowieka w sprawach karnych wygłosił dr Piotr Misztal z Bura RPO w Warszawie.

Wydarzenie miało miejsce w dniu 20 listopada 2019 r. i cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów prawa.

W pierwszej kolejności przedstawiono kompetencje Rzecznika w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wzruszenia prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w drodze kasacji oraz skargi nadzwyczajnej. Omówiono wzajemne podobieństwa oraz różnice pomiędzy tymi instytucjami, przedstawiono dane statystyczne ilustrujące pracę Biura w tej materii. Podczas prelekcji zaprezentowano także wybrane wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach karnych. W drugiej części wydarzenia dr Piotr Misztal odpowiadał na pytania studentów zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i odnośnie praktyk studenckich oraz kariery zawodowej w Biurze RPO.

Dr Piotr Misztal łączy pracę prawnika w Biurze RPO z pracą naukowo- badawczą, jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta.

Galeria

  • Budynek z kopułą we mgle

    Łódź