Zawartość

O tym, jak można móc. Spotkanie RPO w Fundacji Pokolenia w Tczewie

Data: 
2017-05-17
Położenie: 
 • Tczew
  Polska
słowa kluczowe: 

- Aktywizujemy wszystkich, którzy pomocy potrzebują - usłyszeliśmy w Fundacji Pokolenia w Tczewie. 

Fundacja Pokolenie zajmuje się włączeniem społecznym osób wychodzących z bezdomności, z uzależnienia, z doświadczenia przemocy lub z niepełnosprawnością intelektualną. Szuka też innowacji we włączaniu społecznym. Wspiera aktywność obywatelską, zajmuje się ekonomią społeczną. Prowadzi mieszkanie treningowe dla młodych osób, współpracuje z centrum leczenia uzależnień i ze stowarzyszeniami osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się edukacją. Łączy funkcje strażnicze z wpływaniem na politykę społeczną na ogromną skalę. Prowadzi projekty z zakresu ekonomii społecznej działając w partnerstwie wielu podmiotów z różnych sektorów - pozarządowego, biznesu, podmiotów publicznych..

Działa w społeczności Tczewa, a także obszaru nadwiślańskiego i metropolii trójmiejskiej od 15 lat.  Odkrywa obywatelskie talenty, łączy pokolenia.  Realizuje programy grantowe „Działaj Lokalnie” czy „Akumulator Społeczny” (fundusz grantowy na rzecz wzmocnienia NGO, wspiera rozwój wolontariatu) pobudzające aktywność grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych w działaniu na rzecz swojego najbliższego otoczenia, budowania dobra wspólnego. Inicjuje i włącza się w działania z zakresu pobudzania wysokiej jakości współpracy administracji publicznej z sektorem społecznym oraz konsultacji społecznych (strategii, programów współpracy, procesów rewitalizacji, budżetu obywatelskiego i innych), zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Fundacja wdraża, zarówno w zarządzaniu organizacją, jak i poszczególnych działaniach partycypacyjny model, oparty na zaangażowaniu i wspólnym podejmowaniu decyzji. Teraz np. szuka metod demokratyzacji szkół. Przeprowadziła monitoring praw uczniowskich w szkołach regionu. 

Rzecznik praw obywatelskich przyjechał do Fundacji wieczorem, po spotkaniu regionalnym w Malborku, w ramach programu spotkań regionalnych RPO na Pomorzu. RPO spotyka się w ich trakcie z organizacjami pozarządowymi i obywatelami, a także odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka.

 

Galeria

 • Ludzie przy stole na dużym tarasie, na stole sałata i sery

  Robocza kolacja w Fundacji Pokolenia w Tczewie, 17.05.2017
 • Ludzie w pomieszczeniu z komputerami i papierami

  W Fundacji Pokolenia w Tczewie, 17.05.2017
 • Piętrowy budynek z napisem Fundacja Pokolenia

  Budynek Fundacji Pokolenia w Tczewie, 17.05.2017
 • Zdjęcie grupowe na schodach budynku

  Po spotkaniu w Fubdacji Pokolenia, 17.05.2017