Zawartość

Obchody 25-lecia Centrum Praw Kobiet pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-12-02 do 2019-12-03
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Centrum Praw Kobiet jest organizacją, która od 25 lat aktywnie działa na rzecz kobiet doświadczających różnych form przemocy oraz na rzecz stworzenia skutecznego systemu ochrony praw człowieka, w którym kobiety i mężczyźni mogliby na równych zasadach korzystać z przynależnych im praw i wolności.

W dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 25-lecia istnienia Fundacji:

  • konferencja „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet - międzynarodowe standardy, polskie realia”;
  • spektakl przygotowany przez klientki Fundacji „Królewna śni bal”, w reż. Dagny Ślepowrońskiej i Moniki Perdjon;
  • debata „Temida Pod Lupą” poświęcona sytuacji kobiet pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych;
  • Gala Jubileuszowa i towarzyszący jej koncert Karoliny Micuły „Uwaga, tu Obywatelka!”.

Tematyka konferencji dotyczy m.in. standardów wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz zabójstw kobiet popełnianych przez sprawców przemocy domowej. Organizatorzy chcą zastanowić się na ile rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące ochrony kobiet przed przemocą odpowiadają międzynarodowym standardom, do których wdrażania Polska jest zobowiązana.

Do udziału w konferencji zaproszone zostały przedstawicielki świata nauki, polityki, działaczki organizacji społecznych, prawniczki i adwokatki. Adresatami konferencji są pracownicy socjalni, sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, pedagodzy, policjanci, pracownicy instytucji pomocowych, przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osoby związane z CPK.