Zawartość

Obchody Dnia Godności w roku szkolnym 2019/2020 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-16 do 2020-06-19
słowa kluczowe: 

Dzień Godności to inicjatywa fundacji Global Dignity Poland, która potrwa od 16 października 2019 do czerwca 2020 roku.  

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei godności, uwrażliwienie na godność drugiego człowieka jak i godność własną, poszanowanie jej i respektowanie. Global Dignity podąża za 10 przesłaniami Donny Hick autorki książek: „Dignity", „Leading with dignity", które mówią o tym, że gdy respektujemy godność drugiego człowieka to:

 • Akceptujemy tożsamość jego i dajemy mu wolność do wyrażania samego siebie, tak by nie czuł strachu do wyrażania siebie.
 • Zauważamy jego indywidualne cechy, talenty, sposób życia i dajemy mu swobodę do ich wyrażania i doświadczania.
 • Zauważamy go i dajemy poczucie bycia zauważonym i wysłuchanym. Zauważamy i reagujemy na to, czego doświadczył.
 • Włączamy do społeczności i sprawiamy by czuł, że przynależy do niej.
 • Sprawiamy by czuł się bezpiecznie w obu aspektach: fizycznym, a także od strachu przed byciem poniżonym czy zawstydzonym.
 • Traktujemy z równością.
 • Dajemy poczucie wolności i niezależności oraz umożliwiamy, aby czuł nadzieję i szanse.
 • Dajemy zrozumienie i szansę na wytłumaczenie swoich doświadczeń oraz perspektywy.
 • Przyjmujemy założenie, ze działa z dobrą motywacją i uczciwością.
 • Przepraszamy i bierzemy odpowiedzialność kiedy naruszymy jego godność. Zobowiązujemy się do zmiany naszego zachowania.

Projekt realizowany będzie poprzez:

 • spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, prowadzone przez osoby z Global Dignity Poland i wolontariuszy w formie dyskusji i warsztatów;
 • lekcje/warsztaty prowadzone przez szkoły według przygotowanych przez Global Dignity Poland materiałów warsztatowych.