Zawartość

Obecność zjawiska dyskryminacji w środowisku prawniczym

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Gotowość  do reprezentowania osób narażonych na dyskryminację. Wpływ osobistego podejścia prawników do osób LGBT a rozstrzygnięcia  w sprawach, w których zostaje ujawniona orientacja seksualna strony. Czy ewentualne homofobiczne podejście prawnika może mieć realny wpływ na wynik sprawy  dotyczącej dyskryminacji.

Uzasadnienie:
Jako grupa prawna kilkukrotnie zostaliśmy poproszeni o wskazanie zaufanego notariusza/ prawnika w miastach w całej Polsce, co wywołało nasze wątpliwości odnośnie do bezstronności środowiska prawniczego.

Zespół prawny stowarzyszenia Lambda Warszawa