Zawartość

Obiecali podłłączyć budynek do sieci i nic nie robią - pełnomocnik RPO we Wrocławiu interweniuje

Data: 
Od 2016-03-29 do 2016-04-29

Zarządca nieruchomości zadeklarował przyłączenie budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej w połowie 2013 r. Do końca 2015 r. nie zostały podjęte żadne działania w tym kierunku.

Jedna z mieszkanek we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciła uwagę, że opieszałość zarządcy powoduje mi.in. problemy z zaopatrzeniem w wodę i konieczność jej dowożenia we własnym zakresie.

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu poprosił o wyjaśnienia prezesa zarządu wspólnoty mieszkaniowej, który poinformował, że prace rozpoczną się w kwietniu 2016 r. 

Galeria

  • Płonące drewna
    Ogrzewanie