Zawartość

Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej analiza i zalecenia. 2014

Data: 
2014-12-26
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując zadania związane z realizacją zasady równego traktowania, prowadzi badania dotyczące dyskryminacji, opracowuje i wydaje niezależne sprawozdania oraz formułuje zalecenia dotyczące problemów związanych z dyskryminacją. Rzecznik pełni także funkcję organu monitorującego wykonanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, której głównym celem jest zapewnienie równego korzystania z praw człowieka przez osoby z niepełnosprawnościami oraz zagwarantowanie pełnego udziału w życiu społecznym. Polska ratyfikowała Konwencję w 2012 r. itym samym zobowiązała się do realizacji zawartych w niej standardów i postanowień. Czuwanie nad realizacją Konwencji jest niezwykle ważnym zadaniem, zwłaszcza w odniesieniu do osób głuchych, ze względu na to, że na ich temat panuje w społeczeństwie duża niewiedza. Osoby głuche i głuchoniewidome porozumiewają się zinnymi za pomocą języków niewerbalnych. Ztego względu, Konwencja przewiduje prawo osób niepełnosprawnych do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej oraz do uzyskania wsparcia w tym zakresie (art. 30 ust. 4). Dodatkowo, art. 21 Konwencji zobowiązuje Państwa do akceptowania i ułatwiania korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach urzędowych z m.in. języków migowych. Próbą implementacji stosownych postanowień Konwencji jest uchwalona w 2011 r. ustawa o języku migowym, mająca na celu zagwarantowanie osobom głuchym igłuchoniewidomym funkcjonowania wspołeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami, poprzez uregulowanie kwestii związanych z dostępnością działania organów administracji publicznej. To naprawdę historyczna regulacja pod tym względem. W publikacji zostały przedstawione wyniki badań antydyskryminacyjnych, które pokazują alarmująco niski stan wywiązywania się z nałożonych ustawą obowiązków przez organy administracji wstosunku do osób głuchych oraz marginalne realizowanie obowiązków w stosunku do osób głuchoniewidomych. Ustawa o języku migowym jest ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania osobom głuchym oraz głuchoniewidomym uprawnień niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pojawia się jednak postulat koniecznych zmian zarówno wprzepisach prawa, jak iwpraktyce stosowania ustawy, w celu wyeliminowania zidentyfikowanych w raporcie przyczyn niskiego stanu wdrożenia ustawy. Znajdą Państwo w publikacji nie tylko naszą argumentację na rzecz zmian, ale także – jak mam nadzieję – szereg inspiracji. Ważne środowisko osób głuchych i głuchoniewidomych było często pomijane i niedostrzegane wżyciu społecznym, a jego prawa były ignorowane. Cieszę się, że ten czas dobiega końca i wyrażam nadzieję, że niniejszy raport będzie elementem tej zmiany.

Irena Lipowicz

 

Tłumaczenia

Obsługa Głuchych - 01 - Wstęp
https://www.youtube.com/watch?v=8YcgDHkBY1A

Obsługa Głuchych - 02 - Słownik pojęć użytych w raporcie
https://www.youtube.com/watch?v=RwrUo8QfA2w

Obsługa Głuchych - 03 - 1. Uwagi wprowadzające
https://www.youtube.com/watch?v=TUiNZL2Yk0E

Obsługa Głuchych - 04 - 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o języku migowym
https://www.youtube.com/watch?v=ClGdYPod9WY

Obsługa Głuchych - 05 - 3. Metodologia badań
https://www.youtube.com/watch?v=-7R2lMe1b1Q

Obsługa Głuchych - 06 - 4. Korzystanie z pomocy osoby przybranej
https://www.youtube.com/watch?v=NA5G-fLKMRY

Obsługa Głuchych - 07 - 5. Korzystanie z pomocy tłumacza lub przeszkolonego pracownika administracji
https://www.youtube.com/watch?v=Cwn2W4JixLA

Obsługa Głuchych - 08 - 6. Dostępność innych form komunikacji
https://www.youtube.com/watch?v=5jIACmchms4

Obsługa Głuchych - 09 - 7. Dostępność tłumaczenia dokumentów
https://www.youtube.com/watch?v=5zPBO7R3VrE

Obsługa Głuchych - 10 - 8. Dostępność informacji o formie obsługi
https://www.youtube.com/watch?v=JuJ34bnA5Mk

Obsługa Głuchych - 11 - 9. Opinie osób głuchych na temat realizacji ustawy o języku migowym
https://www.youtube.com/watch?v=yu0TJaeJVmY

Obsługa Głuchych - 12 - 10. Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji
https://www.youtube.com/watch?v=oiKAotzDPeg

Obsługa Głuchych - 13 - Dobre praktyki
https://www.youtube.com/watch?v=uZRHiYS5XPk

Obsługa Głuchych - 14 - Wnioski i zalecenia
https://www.youtube.com/watch?v=HCU8R4TsLnw

 

Galeria

  • Okładka publikacji - Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia.

    Okładka publikacji - Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia.